Monday, September 1, 2008

my collection

"રહી રહીને દિલને દર્દ સતાવે તો શું કરું ?
હરદમ જો તેની યાદ રડાવે તો શું કરું ?
ખબર મળ્યાં હતા કે થાસે મુલાકાત સ્વપ્નામાં,
પણ રાતભર જો ઊંઘના આવે તો શું કરું??
મારા દિલમાં શુ છે તેની જો કોઇને જાણ થાયદુઃખ શુ હોય છે સાચુ,
તેની બધાને ઓળખાણ થાય!!એ બેવફા છે
જાણું છું છતા ચાહું છું તેને હજીમારી કલમથી તે બેવફાનાં આજે પણ વખાણ થાય!!
નહી વાંચી શકો તમે મારા જીવનની કહાનીએ
પાના ફાડી નાખજો જ્યાથી શરુ મારુ લખાણ થાય!!